Licznik odwiedzin: 1
--::MENU::--

Ogłoszenia

Informacje dla wszystkich chórzystów (i chórzystek;]).NAJNOWSZEARCHIWUMPRÓBY
2009-10-26 21:42
Stworzenie Nut
Nastąpiło.

dostępne do pobrania w dziale NUTY po zalogowaniu.

pozdrawiam
Prezes
2009-10-15 23:02
odjazd
witam...

odjazd dzisiaj czyli 16.10.2009
o godzinie 15:00

jutro czyli 17.10.2009
o godzinie 10:00

ulica zacisze - pod głównym wejściem do naszej
pięknej uczelni

pozdrawiam
prezes
2009-10-09 18:56
Dębski
Jutro wyjazd o godzinie 11.30 spod akademii.
Proszę wziąść ze sobą nuty potrzebne na konkurs.
POzdrawiam
Prezes
2009-09-29 20:41
WIADOMOŚCI WAŻNE
1.10.2009(czwartek) AM
13.00-17.00 próba - wszyscy i CAŁY pierwszy rok

2.10.2009(piątek) Dąbrowa Górnicza
10.00 Inauguracja (rozpoczęcie uroczystości)
wyjazd autokarem spod akademii-godzina w ustaleniu

2.10.2009(piątek) AM
14.00-18.00 próba - cały skład reprezentacyjny

3.10.2009(sobota) AM
10.00-14.00 próba do koncertu z muzyką Dębskiego
cały skład reprezentacyjny

4.10.2009(niedziela) WOLNE :)

5.10.2009 (poniedziałek)
16.30 - wyjazd spod AM na próbę do Bielska
18.00 - Próba z Dębskim w Bielsku-Białej

10.10.2009(sobota)
13.00 - wyjazd spod AM na próbę generalną
15.00 - próba generalna
18.00 - Koncert z Dębskim

krótkie wyjaśnienie:
informacja powyższa nie uwzględnia prób przewidzianych w planie zajęć. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązkowych obecności w środy i czwartki od 13.00 - 15.00.
W trakcie tych prób będziemy ćwiczyć program na konkurs oraz "Stworzenie Świata" Haydna na 10.11.2009 (dotyczy również osób z poza składu rep.).


MĘDZYNARODOWY KONKURS GAUDE CANTEM
Bielsko Biała 16-17.10.2009
Program:
na 16 go Uwertura (koncert inauguracyjny)

17 KONKURS
Czemiczky - Pater Noster
Świder - Precz
Wiechowicz - Matka mnie tu posłała

17 koncert -program do ustalenia (utwory do powtórzenia z naszego repertuaru)

Na konkurs będziemy zmuszeni codziennie dojeżdżać. Szczegółowy rozkład związany z konkursem pojawi się już wkrótce...

Pozdrawiam

Prezes
Prezes
2009-07-20 14:00
15 sierpnia - występ chóru na sejsji Kodaly'a
Repertuar:
Czemiczky - Pater Noster
Czajkowski - Otcze Nasz
Rachmaninov - Chwalitie
Świder - Precz
Rameau - La Nuit
Wiechowicz - Wariacje
Rossini - Uwertura


Program pobytu:

14.08 PIĄTEK
15.00 - 19.00 Próba - przerwa - próba

15.08 SOBOTA
Próba i nagranie - godziny do ustalenia
19.00 - KONCERT na sali koncertowej

Proszę o potwierdzenie swojego pobytu na sesji!!!!

Noclegi (bezpłatne) dla osób zamiejscowych z 14/15 i 15/16 rezerwowane będą w akademiku. Proszę o potwierdzenie zapotrzebowania na noclegi ponieważ ich ilość będzie zgodna z listą złożonych zamówień (nie będzie miejsc rezerwowych!!!!).
Prezes
2009-07-14 11:09
15 Sierpnia 2009
Serdecznie proszę o zgłoszenie zapotrzebowania na noclegi od 14 do 16 sierpnia tj. na czas koncetu w ramach Sympozjum Kodaly`owskiego.
Prezes
2009-06-16 00:47
Nagrania
Rachmaninow-Chwalitie
Czemiczky-Pater noster
Rameau- La nuit
Przybylski- Mater dei
Paderewski- Piosnka dudarza
Czajkowski- Otcze nasz
Świder -Ojcze nasz
Świder - Precz
Swider -Inwokacja
Wiechowicz-Wariacje

Proszę przygotować S W O J E nuty!!!!
Spotykamy się w środę o 10.55 w sali koncertowej na próbie akustycznej
Nagranie rozpoczynamy o 15.00 punktualnie. Każda minuta nagrania to bijący nam licznik .....
Reżyserem nagrania jest p. Beata Jankowska, która jak wiecie jest realizatorem nagrań NOSPRu.
Otrzymaliśmy zgodę od Rektora na 8 godż, które zrealizujemy w środę i czwartek. W piątek nagran nie będzie!
Proszę ubrać wygodne BUTY, bo w czasie sesji stoimy :(

Bardzo Wam dziękuję za pozdrowienia wraz z potwierdzeniem Waszego udziału w nagraniach :))))
Do zobaczenia !
APT
2009-06-11 13:22
Nagrania
W nadchodzącym tygodniu czekają nas nagrania.

TERMINY:
środa 17 czerwca
czwartek 18 czerwca
piątek 19 czerwca

w godzinach: od 11 do 13 PRÓBY
od 15 do 18 NAGRANIA

W związku z egzaminami wstępnymi proszę o informacje kto i kiedy ma egzaminy.
Proszę również o informacje kto mieszka w PARNASIE.
Info o PARNASIE jest szczególnie istotne z powodu płatności za noclegi.


pozdrawiam
Prezes
2009-06-04 23:43
UWAGA SKŁAD REPREZENTACYJNY
Uwaga!!!

we wtorek 9 czerwca 2009 r. odbędzie się w sali 218 spotkanie Chóru obowiązkowe dla składu reprezentacyjnego.

9 czerwca 2009
sala 218
godzina 14:45


OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

pozdrawiam,
Prezes
2009-05-10 19:45
...
Raz jeszcze dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas, który mam nadzieję będziemy długo wspominać.

Przypominam o wolnej środzie...
o próbie w czwartek... o szalach, o teczkach.

pozdrawiam,
Prezes
2009-04-30 08:06
coś co każdy wiedzieć powinien
Drodzy Chórzyści,
Do Paryża wyjeżdżamy dzięki staraniu wielu osób, ale prawdopodobnie i te starania na niezbyt wiele by się zdały, gdyby nie fakt, że bieżący rok obchodzony jest w Polsce pod hasłem „Roku Korfantego”. Fundusze na nasz wyjazd zostały w dużej mierze zdobyte dzięki zapewnieniu przez nas odpowiednich Władz, że celem naszej podróży jest przemierzanie szlaku, jaki pod koniec swego życia odbył Wojciech Korfanty, a także szerzenie przez nas popularności tego polityka poza granicami kraju. Wypada wywiązać się z powierzonego nam zadania, a zatem nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktokolwiek z nas zapytany choćby o najprostsze fakty z jego życia, nie potrafiłby przytoczyć kilku zdań. Zalecam więc zapoznanie się z poniższą biografią Wojciecha Korfantego a także zaznajomieniem z argumentami, jakie przyświecały Władzom w ogłoszeniu tego roku rokiem wielkiego ślązaka.
Stary Prezes
Wojciech Korfanty - biografia
20 kwietnia 1873 - 17 sierpnia 1939

Wojciech Korfanty urodził się w 1873 roku w Siemianowicach Śląskich w rodzinie górniczej. W roku 1879 rozpoczął naukę w miejscowej szkole ludowej, a następnie uczęszczał do katowickiego Gimnazjum Królewskiego. W 1895 r. rozpoczął studia na politechnice w Charlottenburgu, z których rok później przeniósł się na Wydział Filozoficzny Królewskiego Uniwersytetu we Wrocławiu, a następnie do Berlina.

W 1901 r. objął redakcję "Górnoślązaka" w Katowicach. Rok później za publikację artykułów "Do Niemców" i "Do moich braci Górnoślązaków" osadzony został w więzieniu we Wronkach. W latach 1903-1912 i w 1918 był posłem w Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903-1918), gdzie reprezentował Koło Polskie. 25 października 1918 r. wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zabranych po zaborze pruskim. Po pierwszej wojnie światowej wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, stanowiącej rząd Wielkopolski podczas Powstania Wielkopolskiego.

W styczniu 1920 Wojciech Korfanty został mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników plebiscytu, proklamował i stanął na czele III Powstania Śląskiego. Nie wierzył w szanse powodzenia powstania, widząc w nim jedynie zbrojną manifestację ludu górnośląskiego, która powinna zwrócić uwagę Komisji Międzysojuszniczej mającej dokonać podziału Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy. Dlatego też zarządził wstrzymanie działań zbrojnych i czekanie na decyzję mocarstw Ententy. W lipcu 1921 r. opuścił Śląsk, desygnując na stanowisko swego następcę Józefa Rymera.

W odrodzonej Polsce, w latach 1922-1930, był posłem na Sejm związanym z Chrześcijańską Demokracją (ChD). Od października do grudnia 1923 r. pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa i jego doradcy z ramienia ChD. W 1924 r. został wydawcą dzienników "Rzeczpospolita" i "Polonia". Był zdecydowanym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Po zwycięstwie sanacji stał się obiektem ataków z jej strony. W 1930 został aresztowany i wraz z posłami Centrolewicy osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu powrócił na Śląsk. W obawie przed ponownym aresztowaniem w kwietniu 1935 emigrował do Pragi. Był jednym z organizatorów i pierwszym prezesem Stronnictwa Pracy, powstałego w 1937 r. w wyniku połączenia Chadecji i Narodowej Partii Robotniczej. Po aneksji Czechosłowacji przez Niemcy wyjechał do Francji, lecz w obliczu groźby wybuchu wojny potajemnie wrócił do kraju. W kwietniu 1939 r. został aresztowany. Po trzech miesiącach został zwolniony z powodu ciężkiej choroby. Wkrótce po wyjściu z więzienia zmarł (17 VIII 1939). Jego pogrzeb, który odbył się w Katowicach 20 sierpnia 1939, przekształcił się w wielką manifestację poparcia prowadzonej przez niego polityki niepodległościowej.
Apel Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
Szanowni Państwo
władze samorządowe powiatów i gmin województwa śląskiego
Mieszkańcy województwa śląskiego
Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/26/I/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego.
Decyzję Sejmiku uzasadnia przypadająca w tym roku 70. rocznica śmierci tego wybitnego Ślązaka-Polaka, która o niespełna miesiąc poprzedza rocznicę upadku Polski pod nawałą hitlerowską i bolszewicką - tej Polski, dla której Wojciech Korfanty, jej żarliwy orędownik i patriota, poświęcił całe życie; tej Polski, o której wolność i niepodległość ów znakomity publicysta i polityk walczył nie tylko słowem w pruskim Landtagu i Reichstagu oraz na łamach prasy; tej Polski, której granice wytyczał także orężem, walcząc w zwycięskich Powstaniach - Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich.
Polskę, wyłonioną z rozbiorów i powojennego chaosu, ów wielki mąż stanu widział silną i potężną poprzez wznoszenie odrodzonej państwowości na odwiecznych zasadach moralnych: praworządności, wierze, zawsze prawdzie i sprawiedliwości.
Dla Wojciecha Korfantego, posła i senatora w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, NARÓD był: "Najwyższą naturalną wspólnotą zrodzoną w wielowiekowych wspólnych trudach, cierpieniach i radościach, ciężkich i krwawych walkach, klęskach i triumfach, nierozerwalną więzią pokoleń ożywiających rodziny i życie w państwie".
Powodowani najwyższym szacunkiem dla osoby, dokonań i dzieła Wojciecha Korfantego - któremu nie było dane zrealizować swych wielkich politycznych wizji - uczcijmy godnie Rok Wojciecha Korfantego poprzez organizację różnorakich imprez, działań, przedsięwzięć i uroczystości upamiętniających tego wielkiego Ślązaka-Polaka.
Niech Rok Wojciecha Korfantego przywróci zbiorowej pamięci potomnych Jego osobę, działalność i dokonania, które na wieki zadecydowały o przyszłości Śląska - a tym samym Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwracamy się do Państwa o aktywne włączenie się w organizację obchodów tej ważnej dla całego naszego regionu rocznicy.
Przewodniczący Sejmiku
Marszałek
Województwa Śląskiego
Województwa Śląskiego
Michał Czarski
Bogusław Śmigielski
Prezes
2009-04-28 09:49
Dodatkowa próba!
Zapraszam skład reprezentacyjny na dodatkową próbę 28.04.2009 (dzisiaj) o godzinie 17:00!!!
Prezes
2009-04-25 16:18
niedziela
przypominam o zbiórce w niedziele 26.04.2009 o 10.25
Prezes
2009-04-24 09:05
INFORMACJI KILKA
1.
uprasza się o natychmiastowe nadesłanie wszelkich niezbędnych danych oraz deklaracji żywieniowych jak i atrakcyjnych...

2.
Program na niedzielny koncert w Gliwicach

Beethoven - hymn Europy
Świder - Inwokacja
- Czego chcesz od nas Panie
- Ojcze nasz
Csemiczky - Pater Noster
Przybylski - Mater Dei
Rameau - La Nuit
Debussy - Nuit
Paderewski - Piosnka Dudarza


3.
Program na zgrupowanie w Paryżu

Debussy - Nuit
Rameau - La Nuit
Sur le pont
Bach - Fuga
Rossini - Uwertura
Wiechowicz - Wariacje
Swider - Precz
- Inwokacja
- Ojcze nasz
Paderewski - Piosnka Dudarza
Csemiczky - Pater Noster
Przybylski - Mater Dei
Czajkowski - Otcze nasz
Bettinelli - Ave Maria
Rachmaninow - Chwalitie

Beethoven - Finał IX

4.
Próby HOLST Próby Planet:

piątek -- godz.16.15
poniedziałek -- godz. 17.30


pozdrawiam,
Prezes
2009-04-17 21:36
Koncert a capella w Gliwicach 26.04.2009
Serdecznie zawiadamiam, iż 26 kwietnia 2009 r w kościele Garnizonowym w Gliwicach mamy koncert.

obecność wszystkich co najmniej wskazana.

koncert o godzinie 13

dalsze informacje w weekend

pozdrawiam.
Prezes
2009-04-15 22:02
Paryż
Moi drodzy,

Od dziś dostępna jest lista wyjazdowa na właściwej stronie do wglądu.
Załączam plan ramowy pobytu naszego zespołu w Paryżu oraz cennik muzeów, który trzeba jeszcze sprawdzić pod kątem zniżek, o których mówiliśmy na próbie.
Każdego dnia otrzymujemy śniadanie, co wkalkulowane jest w cenę noclegu. Po śniadaniu codziennie mamy próbę a później już zwiedzamy, odpoczywamy,koncertujemy czyli cudnie spędzamy czas w PARYŻU !!!
Pamiętajcie proszę, że obiady i kolacje finansujemy indywidualnie.
Plan spędzania czasu wolnego jest bardzo interesujący. Proszę pamiętać o składce.

Życzę miłej lektury, pozdrawiam

A.P.T.
2009-04-15 22:01
cennik
Ceny atrakcji turystycznych :

Louvre - 4 euro -
Centre George Pompidou - 8 euro - można wejść na 3 kondygnacje bezpłatnie
wieża Eiffel'a - winda na szczyt 12 euro,na 2 piętro 7.8 euro, na 1 piętro 4.8 euro lub pieszo za 3.1euro (poniżej 25 lat) i za 4euro (powyżej 25 lat)

Katedra Notre Dame - bezpłatnie, wejście po oczekiwaniu w kolejce
Kościół Inwalidów - 6 euro (grób Napoleona)
Sainte Chapelle - 5 euro (poniżej 25 lat) - 13 wieczny kościół
Pantheon - 5 euro (poniżej 25 lat) - kościół, miejsce spoczynku sławnych Francuzów

Spacery po: Champs Elysees, Montmartre, Place des Voges, l'ile de la cite, dzielnica Łacińska, St Germain  i parkach: Tuileries, Jardins de Luxembourg

Wyżywienie:
średnia cena obiadu w studenckiej stołowce   jest zbliżona do lunchu w akoladzie.
Kolacje można robic sobie w hotelu bo ceny w sklepach będą porównywalne do naszych.
Prezes
2009-04-15 22:01
PROGRAM POBYTU CHÓRU AM W PARYŻU

5 - 9 MAJA 2009

WTOREK, 5 MAJA
Ok. godz. 17.00 zakwaterowania w Domu Misji Katolickiej, La Ferte Sous Jarre pod Paryżem www.mission-catholique-polonaise.net/Domy/la_ferte.htm
Wyjazd do Paryża i wieczorny spacer po Paryżu (Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Place de la Concorde)

SRODA, 6 MAJA
Śniadanie, próba
Wyjazd do Paryża, program: zwiedzanie wieży Eiffla
lunch na polach Marsowych (lub w stołówce studenckiej – opłata indywidualna)
les Invalides (miejsce spoczynku Napoleona)
godz. 17 Instytut Polski w Paryżu , „Korfanty – paryskie ślady”, mini wystawa z koncertem pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Paryżu pana Tomasza Orłowskiego , spotkanie z dr Janem Olbrychtem - posłem do Parlamentu Europejskiego,
koktail w Instytucie, wspólna kolacja (opłata indywidualna)

CZWARTEK, 7 MAJA
śniadanie, próba
Wyjazd do Paryża, program: spacer po Paryżu (dzielnica Montmartre z Bazyliką Sacre Coeur, muzeum Pompidou, dzielnica Żydowska (Le Marais)
lunch Place des Voges (opłata indywidualna)
Spacer po Paryżu: Dzielnica Łacińska (Sorbona, Panteon, Ogród Luksemburski)

PIATEK, 8 MAJA
śniadanie, próba
Wyjazd do Paryża, program: spacer po Paryżu  (Katedra Notre Dame, Ile de la Cite, Ile Saint Louis, spacer wzdłóż Sekwany)
Lunch w stolowce studenckiej przy Porte Royale (opłata indywidualna)
15.00 - występ Chóru AM przed Merostwem Paryskim, po przemówieniu Mera Paryża z okazji Dnia Europy, wykonanie Hymnu Europy „Oda do radości”
Wieczorne zwiedzanie Louvre (bezpłatne)

SOBOTA, 9 MAJA
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
Wyjazd do Paryża, program: spacer po Paryżu (Place Vendome, Kościół Madelaine, Opera paryska)
Lunch (opłata indywidualna)
Przybycie na godz. 16.40 na stację metra linii 14 w Saint Lazare, Godz. 17.00 Finał koncertu „Dnia Europy”, wykonanie Hymnu Europy „Oda do radości”
Wyjazd powrotny
Prezes
2009-03-16 20:20
Tłumaczenia Sur le pont oraz Nuit d`etoiles
1) Sur le pont d'Avignon:
Na moście w Avignon, tańczymy tam *2 tańczymy tam robiąc kółko
i potem jeszcze pięknie panowie, żołnierze robią o tak, i potem
następnie ładne panie, kordonierzy i muzycy robią tak
No i potem do końca wszystko to samo ci się powtarza.

2) Nuit d'etoiles:
Noc gwiazd, pod twoimi szatami. Pod twoim wiaterkiem (bryza) i twoimi
perfumami. Smutna lira, która wzdycha. Ja marzę o minionych miłościach*2
Pogodna melancholia przybywa rozkwitnąć( narodzić się) w głębi mojego
serca. I słyszę duszę mojej ukochanej. Bardzo uwydatnioną w
marzycielskim( śniącym)lesie. Widzę w naszej fontannie twoje spojrzenia
niebieskie jak nieba. Ta róża to twoje zapachy i te gwiazdy to twoje
oczy.


pozdrawiam,
Prezes
2009-03-15 12:06
Nuty
Na najbliższych próbach będziemy potrzebować nuty:
- Sur le pont d'avignon
- Inwokacja - Świder
- La nuit - Rameau
- Noc - Moniuszko
- Nuit - Debussy
- Wariacje - Wiechowicz
- Chwalitie - Rachmaninov
- Otce nas - Janaczek
- IX Symfonia - Beethoven
- Piosnka dudarza - Paderewski
- Psalm 43 - Mendelsohn
- Hymn polski
- Hymn francuski
- Gaude Mater Polonia

Następne w swoim czasie:)

Proszę o wydrukowanie wyżej wymienionych pozycji bądź ich skserowanie.

Polecam też tłumaczenie Moniuszki i utworów francuskich.

Pozdawiam
Prezes
2009-03-01 10:08
Scriabin Op. 60 Promethee
Próby chóru do projektu z orkiestrą odbywać będą się

Czwartek godzina 13:00
Piątek godzina 14:20
poniedziałek godzina 14:20
wtorek godzina 15:20

Wtorek o godzinie 18:30 Koncert
Prezes
2009-02-25 22:51
Nuty - dla składu reprezentacyjnego
Informuję że w dziale NUTY po zalogowaniu można ściągnąć IX Symfonie Beethovena oraz dwa nowe utwory na wyjazd do Paryża: Sur le point d'Avignon oraz "Inwokacja" Świdra :)

Pozdrawiam
Prezes
2009-02-25 22:48
Nuty - dla składu uczelnianego
Informuję że w dziale NUTY po zalogowaniu można ściągnąć IX Symfonie Beethovena.

Pozdrawiam
Prezes
2009-02-11 22:00
Scriabin Op. 60 Promethee
Witam,

Informuję, że nuty do kolejnego projektu z orkiestrą są zamieszczone tam gdzie nuty być powinny.

pozdrawiam,
Prezes
2009-02-04 20:50
Wyjątkowe zaproszenie
www.acapela.tv/Fish-1-0-bc426f4844953
Goldie
2009-01-17 23:13
Zimerman
Wszystkich zainteresowanych wejściówkami na koncert Zimermana zapraszamy do 03c od poniedziałku do środy w celu zapisania się na listę do losowania wejściówek.
Zarząd Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej
2009-01-16 21:38
ZALICZENIA
Witam serdecznie,

W czwartek tj. 22.01.2009 w czasie Chóru w sali kameralnej I czyli 105 odbędą się wpisy zaliczeniowe.


pozdrawiam,
Prezes
2008-12-13 17:10
Spotkanie z Rektorem
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIE STUDENTÓW Z REKTOREM


ROZPOCZNIE SIĘ w środę 17.12.2008r. O 11:00 w Auli

przygotuj pytania o ... wszystko.

swoją obecnością zaszczyci nas
JM REKTOR prof. Tomasz Miczka
PROREKTOR prof. Marek Toporowski
Prezes
2008-12-12 06:49
próby
W PRZYSZŁYM TYGODNIU
próba w środę o 13:00
w czwartek też o 13:00
później kolędowanie przy choince o 14

Prezes
2008-12-04 15:33
Górecki II Symfonia Kopernikowska
UWAGA!!
II Symfonia KOPERNIKOWSKA


Próby CHÓRÓW:
w SALI KONCERTOWEJ

08.11.2008 w poniedziałek o 14:25

09.12.2008 we wtorek o 14:50

Koncert we wtorek o 19:00

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWA.
Prezes
2008-12-03 21:37
KOPERNIKOWSKA
uwaga !!!

JUTRO próba O 14:45 W sali koncertowej

ZAPRASZAM
Prezes
2008-11-26 09:20
Cieszyn
29.11.2008 Koncert pt. "Liryka malowana dźwiękiem" w Cieszyńskim Centrum Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie.

Plan:

12.45 - zbiórka przed budynkiem głównym Akademii Muzycznej

13.00 - wyjazd autobusem z Katowic

15.00 - Próba W STROJACH! Wraz z nagraniem telewizyjnym

17.00 - Koncert

ok. 19.00 - Kolacja

ok. 21.00 - powrót autobusu z Cieszyna do Katowic (stacja Katowice ok. godz. 22.00)

Program śpiewany na koncercie:

"Czego chcesz od nas Panie" - Świder
"Ojcze Nasz" - Świder
"Precz z moich oczu" - Świder
"Pater Noster" - Csernicky
"Otcze Nasz" - Czajkowski
"Znasz li ten kraj" - Moniuszko
"La nuit" - Rameau

Stroje:
Panie: Czarne spódnice i czarne bluzki z długim rękawem BEZ GOLFA!
Panowie: Standardowo - garnitury i muszki

Koncert ten jest ostatnim w tym semestrze koncertem wyjazdowym. Informacja o nim widnieje na stronie od początku roku akademickiego.
Proszę więc o niezawodną obecność!

Pozdrawiam
Aleksandra Paszek - Trefon
2008-11-20 21:25
Próba
Proszę o przyniesienie na jutrzejszą próbę o 9.00 takich nut jak:

Ojcze Nasz - Świder
Otcze Nasz - Czajkowski
Pater Noster - Cksernicky

Mater Dei - Przybylski
Ave Maria - Bettinelli

Czego chcesz od nas Panie - Świder
Chwalitie - Rachmaninow

Pieśni o słudze Pana też mogą się przydać :)

Wyżej wymienione utwory będziemy wykonywać w sobotę w Częstochowie.

Bardzo proszę o obecność na jutrzejszych próbach!

Potrzebujemy Was Wszystkich!!!!!

Pozdro
Prezes
2008-11-13 17:45
Stabat Mater - F. Poulenc
UWAGA !!!
jutro do godziny 14 czekam na nuty Stabat Mater

przypominam że brak:

jednego egzemplarza męskiego
jednego egzemplarza żeńskiego

Jeżeli nuty nie odnajdą się cały zespół będzie zmuszony ponieść konsekwencje finansowe.

pozdrawiam,
Prezes
2008-11-12 21:44
Świder
Poprawiona wersja nut już zamieszczona w dziele NUTY
Prezes
2008-11-10 22:50
Stabat Mater - F. Poulenc
UWAGA

w dniu 11.11.2008r. zbiórka przed odjazdem autokarów o 14 na parterze w głównym budynku.

osoby które nie śpiewały 10.11.2008r. na koncercie, mają szansę zdać Poulenca jutro o 14.

pozdrawiam serdecznie.

do jutra.

Dzięki za dzisiejszy koncert:D

Prezes
2008-11-09 21:04
STABAT MATER DOLOROSA (2)
UWAGA MAŁA ZMIANA!!!
próby

Niedziela godzina 16:30 aula
Poniedziałek godzina 14:30 aula
Wtorek godzina 14:30 odjazd autokarów

uprasza się wszystkich o perfekcyjną punktualność
JUXTA CRUCEM LACRIMOSA (2)
...
Prezes
2008-11-07 13:31
Wiadomość dla składu reprezentacyjnego
Bardzo proszę aby w poniedziałek i wtorek mieć przy sobie wszystkie nuty utworów Świdra,tzn:

Wszystkie 4 części Pieśni Izajasza
Precz z moich oczu
Ojcze nasz
Czego chcesz od nas Panie

P.S. Stabat Mater też się przyda!!! :)

Pozdrawiam
APT
2008-10-30 19:48
Stabat Mater - F. Poulenc
Serdecznie dziękuję za zwrot zawieruszonego egzemplarza żeńskich głosów Stabat Mater.

Pozdrawiam
Prezes
2008-10-30 19:45
Koncert a capella w Gliwicach
Informacja dla składu reprezentacyjnego...

Dnia 16.11.2008 r. Chór Akademii Muzycznej wystąpi w kościele Garnizonowym w Gliwicach.

Koncert rozpoczyna się o godzinie 13:00

więcej informacji na próbie w czwartek


Pozdrawiam,
Prezes
2008-10-28 08:23
Stabat Mater - F. Poulenc
Witam serdecznie,


Bardzo ważne informacje dotyczące prób w pierwszym tygodniu listopada.

4.11.2008 Wtorek

15 - 17 próba a capella
18 - 20 próba z orkiestrą

5.11. Środa

12 - 15 próba a capella
18 - 20 próba z orkiestrą

6.11. Czwartek

13 - 15 próba a capella

9.11. Niedziela

16 - do końca świata


Próby są dla wszystkich obowiązkowe
wszyscy będziemy ZWOLNIENI Z ZAJĘĆ ZBIOROWYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH.

w skrócie zajęcia będą zawieszone


INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE CHCĄ DOŁĄCZYĆ DO SKŁADU REPREZENTACYJNEGO:


do czwartku 6.11.2008 r. proszę o zaliczenie trzech utworów Świdra
nuty dostępne są na stronie po zalogowaniu

Pozdrawiam,
Prezes
2008-10-19 21:51
Przesłuchania
Repertuar koncertowy a-capella, który można zaliczać etapami zdając do chóru reprezentacyjnego:

I etap:

J. Świder - Czego chcesz od nas Panie
Ojcze nasz
Precz z moich oczu


II etap:

M. Cserniczky - Pater Noster
P. Czajkowski - Otcze Nasz
B. Bettinelli - Ave Maria
B.K. Przybylski - Mater Dei
S. Rachmaninow - Chwalite imia Hospodnie


III etap:

S. Wiechowicz - Wariacje
S. Moniuszko - Znasz - li ten kraj
J.P. Rameau - La nuit
J.S. Bach - Fuga
G. Rossini - Uwertura


Wszystkie nuty oraz niektóre nagrania dostępne są na stronie internetowej.


Pozdrawiam,


Aleksandra Paszek - Trefon
2008-10-14 18:41
Problemy z logowaniem
Wielkie dzięki wszystkim, którzy zgłaszali problemy z logowaniem pod IE. Okazało sie, że stary alias (www.choramkatowice.pl) po prostu nie akceptuje logowania, wobec czego zalecam wszystkim zapamiętanie nowego adresu na serwerze akademii:
www.chor.am.katowice.pl. W prezencie za Waszą cierpliwość zrobiłem Wam <a href=index.php?page=login&opcja=forum targer='_self'>FORUM</a> (dostępne tylko po zalogowaniu;]). Mam nadzieję, że się przyda!

PozdR
admin