Licznik odwiedzin: 1
--::MENU::--

Informacje

Informacje o działaności chóruO CHÓRZEDYRYGENTNAGRODYARTYKUŁY

Chór Akademii Muzycznej w Katowicach

Od października 2003 r. Chór Akademii Muzycznej pracuje pod nowym kierownictwem Aleksandry Paszek-Trefon, prof. AM. Już w pierwszym roku swej działalności koncertowej [2003/2004] wziął udział w prestiżowych wydarzeniach muzycznych, w tym m.in. Festiwalu ,,Maraton twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego" w Katowicach, wykonaniu i nagraniu płytowym wraz z Międzynarodową Orkiestrą Młodzieżową IX Symfonii L.van Beethovena w ramach projektu artystycznego ,,Młodzi muzycy Europie", Śląskim Festiwalu Bachowskim w Katowicach, koncercie ,,Pater Noster" z udziałem Krzysztofa Kolbergera na Festiwalu ,,Musica Sarca" w Skoczowie. Znakomite recenzje stały się impulsem do kolejnych trudnych wykonawczo wyzwań podjętych przez chór, w tym udział w wykonaniu Pasji wg. Św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego podczas II Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie w 2006 r. W styczniu 2007 r. Chór został zaproszony do wspólnego wykonania z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia muzyki do baletu ,,Harnasie" K. Szymanowskiego podczas gali wręczenia nagród Laury Kompetencji i Umiejętności w Katowicach (koncert telewizyjny). Ponowne spotkanie chóru z NOSRP w 2007 roku miało miejsce podczas Festiwalu ,,Karol Szymanowski i muzyka jego czasów" gdy w koncercie finałowym wykonano Gustawa Mahlera II Symfonię c-moll ,,Zmartwychwstanie".

Mimo 5 letniego stażu koncertowego Chór Akademii Muzycznej jest już laureatem prestiżowych konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Na VI Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym ,,Canto Lodziensis" w Łodzi, w listopadzie 2004 r., chór zdobył I miejsce w kategorii chórów akademickich i Nagrodę specjalną za interpretację muzyki współczesnej. Podobnie uhonorowany został 1 miejscem w swojej kategorii i Nagrodą Ministra Kultury na najważniejszym krajowym 36. Ogólnopolskim Turnieju Chóralnym Legnica Cantat w maju 2005 r. Z kolei na zakończonym w listopadzie 2005 r. 19. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Praga Cantat'2005 w Czechach otrzymał 1 nagrodę w najtrudniejszej z kategorii chórów mieszanych zaawansowanych i Główną nagrodę pieniężną. Z włoskiego Riva del Garda gdzie odbywał się 9. Międzynarodowy Konkurs Chóralny (kwiecień 2006 r.) także wrócił ze Złotym Dyplomem godnie reprezentując Polskę wśród 18 narodowości świata. Dużym sukcesem zakończył się w maju 2008 roku wyjazd chóru na 8. Międzynarodowy Festiwal - konkurs chóralny ,,Moskwa - miasto pokoju", gdzie w kategorii chórów zaawansowanych otrzymał tytuł laureata 2 miejsca. Podczas 5 dniowego pobytu w Moskwie chór pięciokrotnie dawał koncerty w znanych salach i głównej rzymsko-katolickiej Katedrze Moskwy. W okresie pięciu lat 2004-2008 Chór Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. Aleksandry Paszek-Trefon prezentował sztukę wykonawczą na 12 festiwalach muzycznych, najważniejszych dwóch konkursach chóralnych krajowych i trzech międzynarodowych.